OM ASBEST

Der findes stadig asbest i flere boliger, på trods af at det ikke længere bruges i byggematerialer. Det er meget vigtigt at det behandles efter nogle særlige regler når det skal fjernes, for at det ikke skader dine lunger.

HVAD ER ASBEST?:

Asbest går under en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler, som er naturligt tilstede i visse bjergarter. Vi indånder faktisk små doser asbest hver dag, da asbest kan nedbrydes til meget små, luftbårne fibre. Mængderne er dog heldigvis så små, at det ikke er skadeligt.

Da asbest er et ikke-brændbart materiale, er det derfor egnet til brug som isolering og brandsikring. Derudover er det ikke nedbrydeligt ved fugtpåvirkninger og derfor også anvendt til armering i f.eks. Beton. Grundet asbest’s brugbare egenskaber, er det blevet brugt i byggematerialer i mange år.

Men da asbest indeholder fibre i form af nåle der er tynde og meget små, er det farligt at arbejde med byggematerialer som er asbestholdige. Det menneskelige øje ikke kan se asbestfibre, da de er så små.


HERUNDER KAN DU LÆSE OM HVILKE MATERIALER DER KAN INDEHOLDE ASBEST:

Nu til dags er det ulovligt at anvende, importere, fremstille og endda at arbejde med asbestholdige materialer. Da asbest engang var et meget populært materiale at bruge i byggeri, i mange forskellige sammenhænge, finder man ofte stoffet i ældre bygningsdele.

Asbestholdige materialer er også brugt en del til beholdere, kedler, rørisolering, pakninger, kedellåger m.m. Ren asbest (hvide asbestplader), er i få tilfælde brugt som isoleringsmaterialer.

Oftest findes asbest i:

 • Tagbelægninger (eternittage) (fra 1930-1986 – men ses frem til 1988)
 • Beklædningsplader til både udendørs og indendørs brug (eternitplader) (fra 1930-1985)
 • Loft- og vægplader (fra 1954 til 1980)
 • Vinyl (fra 1930-1980)
 • Støbegulve (fra 1920 til 1980)
 • Puds (fra 1953 til 1980)
 • Fliseklæbemidler (fra 1962 til 1979)
 • Spartel- og fugemasser (indtil 1972)
 • Rørisolering (indtil 1972)
 • Isolering til elkabler (fra 1930 til 1980)
 • Luftkanaler (fra 1945 til 1980)

At bruge asbest i loftplader var almindeligt i 1950’erne og 1960’erne. Det var oftest i erhvervs- og industribygninger, men i sjældne tilfælde kan de også findes i private boliger, her er de oftest anvendt i kældre.

Man skal være opmærksom på, at hvis huset har et bølgepladetag fra før 1988, er der højst sandsynligt asbest i pladerne.

Hvis der er asbestholdige materialer i en ejendom, siger loven at man gerne må lade dem sidde, indtil de ved renovering skal fjernes, idet asbest ikke er farligt, medmindre materialet på den ene eller anden måde bliver beskadiget.

Det er endvidere heller ikke tilladt at genbruge asbest. Man må f.eks. ikke genbruge en asbestholdig eternitplade.

Der vil i en tilstandsrapport ikke stå noget om asbest, så hvis man ønsker at finde ud af om der er asbest i nogle af bygningens materialer, skal der er professionel rådgiver indover.

Hos Dansk asbestforening, under asbestvejledning, kan du læse mere om de enkelte produkters anvendelsesperioder i Danmark.

Når man vil prøve at finde ud af om en bygning indeholder asbest, vil det være et godt sted at starte, at se på hvornår bygningen er fra og om den er blevet renoveret og i så fald hvornår.

Man kan konstatere om der er asbest i boligen, ved at lave en asbest test eller undersøgelse. Dette er også kaldet en asbest analyse. Denne laves typisk ved at sende en tapeprøve med støv ind til et laboratorium, som så ved hjælp af et mikroskop, finder ud af om prøven indeholder asbestfibre.


DET ER ISÆR I TAGPLADER MAN HAR ANVENDT ASBEST – INDEHOLDER DIT TAG ASBEST?:

Siden 1984 er der ikke blevet produceret eternitplader med asbest, men produktionen af disse stoppede først helt i 1988. 

Du kan rette dig efter disse årstal for at finde ud af om dine eternitplader indeholder asbest:

 • Eternit fra før 1984 – disse indeholder altid asbest
 • Eternit fra 1984-1988 – disse kan muligvis indeholde asbest
 • Eternit fra efter 1988 – disse indeholder ikke asbest

Du kan ved at tjekke oversiden af dine eternitplader undersøge om de indeholder asbest. Der vil nemlig være trykt et nummer på pladerne med imellem 5-10 tal. Hvis det første tal er nummer 4 eller nummer 5, er disse fremstillet uden asbest. Hvis det første tal derimod er 0 eller 1, indeholder pladen med garanti asbest.

Tallene kan være nedslidte eller være andre end disse fire tal. I tvivlssituationer bør en der laves en analyse.


SÅDAN BEHANDLES ASBESTHOLDIGT AFFALD:

Asbestholdige materialer optræder kun i forbindelse med renoverings- eller nedrivningsopgaver, da de ellers er forbudt. 

Asbest er kategoriseret som farligt affald grundet sundhedsrisikoen ved indånding af asbestfibrene. Derfor skal asbestholdigt affald, meldes til kommunen. Affaldet må hverken afleveres på genbrugsstationen eller smides i skraldespanden, af hensyn til kommunens medarbejdere.

ER DET FARLIGT AT BO I EN EJENDOM MED ASBESTHOLDIGE MATERIALER?:

Så længe de asbestholdige materialer ikke skæres i, knækkes eller på anden vis beskadiges, er ejendommen ikke farlig at bo i. Beskadiges de asbestholdige materialer, får fibrene chance for at blande sig med luften og det er her de bliver skadelige for mennesker. Hvis ikke man udsætter det for stød, slag el. lign., er det asbestholdige materiale som regel ikke et problem.

Hvis det asbestholdige materiale bliver udsat for omfattende vandskader eller beskadiget på nogen måde, bør det udskiftes. Asbestfibrene bliver nemlig frigivet med luften eller skylles fri ved vandpåvirkning og frigives derefter når vandet tørrer.

Arbejdstilsynet har udviklet nogle regler ibm. når der skal arbejdes på de asbestholdige materialer. Disse regler er meget vigtige at overholde. Udendørs er der nogle få ting du selv må lave med asbestholdige materialer. Modsat er det indendørs, her må du under ingen omstændigheder gøre noget ved de asbestholdige materialer, medmindre du har gennemført en særlig uddannelse, godkendt af arbejdstilsynet.

VIL DU UNDGÅ ASBEST GENER VED RENOVERING AF DIN BOLIG ELLER EJENDOM?:

For det første er det vigtigt at en række omfattende sikkerhedsforanstaltninger overholdes, og derfor skal man benytte sig at et firma, som er godkendt til at lave asbest arbejde.

Det er lovligt for dig at fjerne asbestholdige materialer udendørs, men inden du går igang med dette, bør du kraftigt overveje, at lade et professionelt firma klare opgaven. Da fibre og støv fra asbest er sundhedsskadelige, kræver arbejdet med disse, særligt udstyr og vigtigst af alt, et effektivt åndedrætsværn.

Vælger du alligevel selv at fjerne asbestholdige byggematerialer udendørs, er det vigtigt at du behandler dem med største forsigtighed. Man skal f.eks. være opmærksom på at eksempelvis asbestholdige eternitplader, ikke må knækkes eller på anden vis ødelægges, da stød og eller brud, øger risikoen for at de sundhedsskadelige asbestfibre kastes rundt i luften.

Når du skal have hjælp til at fjerne asbestholdige byggematerialer, er det vigtigt at vælge en virksomhed som har den nødvendige viden om asbest, viden om hvor asbest forekommer og naturligvis de nødvendige asbest kurser. Arbejdstilsynet har desværre erfaret at der er flere håndværkere, der ikke ved nok om at arbejde med asbest og hvor dette forekommer. Heldigvis har vi hos MBA Miljø ApS og Dansk Center for Miljøscreening ApS, al den nødvendige viden og erfaring, til at lave det bedste og sikreste stykke arbejde.


I HVOR HØJ GRAD ER ASBESTHOLDIGE MATERIALER SUNDHEDSSKADELIGE?:

Grundet fibrenes størrelse (de er ekstremt små og kan ikke ses med det blotte øje) er asbestholdige materialers fibre, meget sundhedsskadelige. Grundet asbestens struktur, kan de små fibre deles på langs og blive meget tynde. Faktisk tyndere end 3/1000 mm og dette gør at fibrene kan trænge helt ud i de allermindste forgreninger af lungerne.

Dette kan resultere i varige skader på lungerne og kan udvikle sig til sygdomme som lungekræft, lungeasbestose og lungehindekræft.

Oftest skal man være udsat for asbest dagligt eller på anden vis være udsat for det i en længere periode, for at være i risikogruppen for at få en asbestrelateret sygdom. F.eks. er man særligt udsat hvis man har arbejdet med asbest dagligt i en længere periode.  

Hvis man sammenligner risikoen for at pådrage sig lungekræft  forårsaget af rygning, er risikoen for lungekræft forårsaget af asbestpåvirkning meget lille. Dog har undersøgelser vist, at rygning forstærker asbestens kræftfremkaldende virkning betydeligt!


KONTAKT OS

Har du brug for hjælp til nedrivning af en eller flere bygninger? Så tøv ikke med at kontakte dit nedrivningsfirma på Sjælland.

Vi kan være behjælpelige med både miljøscreening, miljøsanering og naturligvis selve nedrivningen. Med os behøver du ikke have flere ind over – vi kan klare alle opgaver.