INDEKLIMA

Indeklima omfatter en lang række risikofaktorer og her er nogle eksempler:

 • Termiske indeklima som inkluderer strålingstemperatur, lufttemperatur, luftens hastighed og turbulensintensitet og luftens relative luftfugtighed
 • Træk
 • Dårlig luftkvalitet 
 • Støv
 • Afgasning fra byggematerialer, møbler, malinger og lakker/lim mv. 
 • Lys
 • Lyd 
 • Statisk elektricitet
 • Dårlig luftkvalitet
 • Partikler
 • Kemiske forureninger
 • Radon mv.

Man kan altså i indeklimaet blive påvirket af en lang række indeklimafaktorer, som kan påvirke ens fysiske og psykiske velvære. Vigtigt er det at finde frem til disse kilder, så man kan lægge en strategi, for at forbedre indeklimaet for beboerne, for elever og lærere eller de ansatte mv.

Afgasninger og dårligt indeklima kan påvirke helbredet i negativ retning og kan medføre:

 • Følelse af uoplagthed
 • Træthed
 • Hovedpine
 • Irritation af slimhinder, øjne, næse, svælg og luftveje. 
 • Overfølsomhedsreaktioner
 • Ved gentagen eksponering kan der udvikles allergi, allergisk snue eller høfeber.

Dansk Center for miljøscreening måler på de forskellige indeklimaparametre i bygningerne og finder frem til løsninger, som kan reducere den skadelige sundhedsmæssige risikofaktor.  

Vi måler på:

 • Emissioner
 • T-VOCér (den totale mængde af flygtige gasser, som eksempelvis byggematerialer eller møbler kan afgasse)
 • Formaldehyd
 • PCB
 • Skimmelsvampe
 • Bakterier
 • Tobaksrøg
 • Kulilte
 • Støvmider og hår/skæl fra kæledyr.
 • Poreluft og indeklimamålinger i forbindelse med olieforurening mv.

KONTAKT OS

Har du brug for hjælp til nedrivning af en eller flere bygninger? Så tøv ikke med at kontakte dit nedrivningsfirma på Sjælland.

Vi kan være behjælpelige med både miljøscreening, miljøsanering og naturligvis selve nedrivningen. Med os behøver du ikke have flere ind over – vi kan klare alle opgaver.