OM KLOREREDE PARAFFINER

Hvad er klorerede paraffiner?:

Siden 1950 har man brugt klorerede paraffiner (KP) i f.eks. lim, maling og fugemasser, grundet stoffernes brandhæmmende og blødgørende egenskaber. Brugen af klorerede paraffiner steg, da de blev brugt som erstatning for PCB i f.eks. fugemasser, fra slutningen af 1970’erne.

Klorerede paraffiner kan deles op i kortkædede (C12-KP), mellemkædede og langkædede. Siden 2012 har det været ulovligt at producere, anvende og markedsføre produkter med C12-KP. Dog er der en undtagelse, nemlig produkter med under 1% indhold af klorerede paraffiner. Hvis indholdet i materialet derimod er mere en 1% (10.000 mg/kg), skal dette klassificeres som farligt affald og herefter anmeldes til kommunen. I 2002 startede udfasningen af klorerede paraffiner.

De mest sundhedsskadelige er C12-KP og derfor skal de håndteres med samme forsigtighed som PCB. Derfor skal man altid snakke med professionelle, som har den nødvendige viden, kurser mm.

Når det kommer til korte- og mellemkædede klorerede paraffiner, skal man være særligt opmærksom på, at disse udgør en øget risiko for gravide og ammende.

Hvordan skal klorerede paraffiner håndteres?:

Når man arbejder med klorerede paraffiner (KP), skal man bruge samme foranstaltninger som ved PCB arbejde. Altså er man nødt til at være uddannet til dette, samt have de rigtige redskaber og værktøjer til rådighed. F.eks. Er det yderst vigtigt at handskerne man benytter, er af et materiale, der beskytter mod klorerede paraffiner.

Er klorerede paraffiner sundhedsskadelige?:

Det er desværre blevet påvist, at kortkædede klorparaffiner er kræftfremkaldende.

Kontakt os

Har du brug for hjælp til nedrivning af en eller flere bygninger? Så tøv ikke med at kontakte dit nedrivningsfirma på Sjælland.

Vi kan være behjælpelige med både miljøscreening, miljøsanering og naturligvis selve nedrivningen. Med os behøver du ikke have flere ind over – vi kan klare alle opgaver.

Skriv til os
Ring til os