Miljøsanering på Sjælland

Hvad er miljøsanering?

Miljøsanering omfatter fjernelse af farlige og skadelige stoffer samt materialer. Alle forurenede materialer fjernes og afleveres til korrekt behandling, så deres skadelige påvirkning på miljø og mennesker fjernes. Sanering er nødvendigt når grænseværdierne for et giftstof er overskredet.

Korrekt miljøsanering er et lovkrav, da de miljøskadelige stoffer ellers kan forurene eksempelvis grundvand og miljø. MBA Miljø sørger for, at den miljøsanering vi laver på Sjælland foregår på en ansvarlig og ikke mindst korrekt måde.

Vi er særligt specialiserede i miljøsanering inden for følgende områder:

  • Asbest
  • Bly og øvrige tungmetaller
  • Duemøg
  • Klorerede paraffiner
  • PCB
  • Skimmel

Har du brug for miljøsanering på Sjælland?

Har du planer om at skulle have en eller flere bygninger revet ned?

Uanset omfanget for nedrivningen, så er det din pligt at lokalisere de eventuelle miljøfarlige stoffer, der kan gemme sig i byggematerialerne. Det kan være alt fra PCB, asbest, bly, skimmelsvamp eller andet, der ikke er sundt for klimaet.

Med MBA Miljø får du en kompetent og kvalitetsbevidst samarbejdspartner, der kan hjælpe med at lokalisere de miljø- og sundhedsskadelige stoffer gennem miljøscreening. Ikke mindst kan vi hjælpe med at fjerne disse stoffer med vores miljøsanering på Sjælland og i København.

Fokus på miljøet

MBA Miljø kæmper hårdt for miljøet, og det betyder meget for os at kunne bidrage til et renere klima. Renere affald er billigere at bortskaffe, og i mange tilfælde kan rensede byggematerialer genanvendes i nye byggerier.

Vi sender derfor ofte genanvendeligt affald videre til eksempelvis termisk rensning, så materialerne kan bruges igen. Det gælder blandt andet betonsøjler, der kan holde i mange hundrede år og er dyre at få lavet.

Vi hjælper altid gerne med at tænke de genanvendelige materialer ind i nye bygninger, hvis du ikke selv kan se, hvordan du kan spare flest penge.

Arbejdstilsynet som sparringspartner

Vi bruger ofte Arbejdstilsynet og de kommunale myndigheder som sparringspartner, når vi står for miljøsaneringen inden en nedrivning. Vi arbejder også hele tiden  på at udvikle nye metoder, når det kommer til sanering.

På den måde sikres du som kunde altid, at vi leverer den mest sikre, nemmeste og mest ergonomiske metode, når vi løser en opgave. Dette giver dig også en økonomisk fordel i langt de fleste tilfælde.

Med fokus på sikkerhed og sundhed, opdaterer vi os løbende med fornyet viden inden for området, således at vi hele tiden er på forkant med de nyeste saneringsmetoder.

MBA Miljø har de fornødne kurser og certifikater, der kræves inden for de nævnte typer miljøsanering.

Ansvar & pligt

Den nye affaldsbekendtgørelse trådte i kraft den 1. Januar 2013, hvilket har medført et lovpligtigt krav om at foretage en anmeldelse af stort set alle bygningsarbejder i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977.

Bygningsejere skal derfor være særligt opmærksomme ved renovering og nedrivning af bygninger, hvor der er udført bygningsarbejder i ovennævnte periode.

I forbindelse med anmeldelse af affald, skal der udføres en PCB-screening og derefter muligvis en PCB-kortlægning.

Vi anbefaler, at du som kunde får lavet en miljørapport hos Dansk Center for Miljøscreening, inden du indhenter et tilbud på selve nedrivningen.

Kontakt os

Har du behov for miljøsanering på Sjælland eller i København?

Du er velkommen til at kontakte os, så vi kan få en dialog om, hvordan vi kan løse din opgave.

Skriv til os
Ring til os