PCB- & miljøscreening

Hvad er PCB?

PCB (Poly-Chlorede Biphenyler) er et at verdens 12 farligste miljøgifte, og er optaget på EU’s liste over farlige stoffer.

Man brugte stoffet i mange former for byggematerialer, heriblandt fugemasse og maling, i perioden 1950-77, hvorefter det blev ulovligt at bruge.

Men det betyder desværre også, at der findes en stor del ejendomme og bygninger med PCB. Selve stoffet kan meget nemt sprede sig til alle tilstødende materialer og i løbet af kort tid kan en hel bygning være inficeret med det miljøfarlige stof.

Stoffet kan overføres til mennesker gennem fødevarer og indånding, og man har fundet ud af, at stoffet har skadelige virkninger på enzym-, hormon-, nerve-, og immunsystemet.

Forskere dokumenterer at, alt afhængig af dosis, så kan stoffet:

  • Give kræft
  • Virke forstyrrende på hormonbalancen
  • Svække immunforsvaret
  • Give udviklingsforstyrrelser hos børn
  • Nedsætte forplantningsevnen

Screening af ejendom

Ønsker du at få revet en bygning eller ejendom ned? Som bygherre er man forpligtet til at få screenet sin ejendom, hvis den skal rives ned.

MBA Miljø kan være behjælpelige med at tjekke din ejendom samt stå for miljøsaneringen, hvis det viser sig, at byggematerialerne indeholder PCB eller andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Vi kan ligeledes hjælpe med udarbejdelse af PSS og myndighedsbehandling.

Ansvar & pligt ved nedrivning

Den nye affaldsbekendtgørelse trådte i kraft den 1. Januar 2013, hvilket har medført, at der nu er et lovpligtigt krav om, at der skal foretages en anmeldelse af stort set alle former for bygningsarbejde i bygninger, der er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977.

Denne anmeldelse kræver, at der bliver gennemført en PCB-screening, der kortlægger PCB’en i bygningen. Så skal din bygning renoveres eller rives ned, er det vigtigt at være opmærksom på dette.

Vi anbefaler, at du benytter dig af Dansk Center for Miljøscreening, når du skal have screenet din ejendom. Så kan vi samtidig sørge for, at ejendommen bliver tjekket for andre problemsstoffer.

Som bygherre er det derfor din pligt at:

  • Få screenet din ejendom og oplyse kommunen om forekomst af PCB
  • Skriftligt udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
  • Anmelde arbejdet til kommunen senest 2 uger inden arbejdet med nedrivningen/renoveringen går i gang
  • Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet på www.at.dk
  • Følge din kommunes anvisning for håndtering og bortskaffelse af PCB-holdigt affald

Indkapsling & forseglning af PCB

Ønsker du ikke, at bygningen eller din ejendom skal rives ned i forbindelse med fjernelse af PCB? Så gå med fremgangsmåden ‘indkapsling og forsegling’.

Med denne metode, arbejder vi reelt set på samme måde som ved almindelig sanering. Men i stedet for at rive bygningen ned og fjerne de miljøfarlige stoffer, så forsegler vi området, der er inficeret.

Når først området er blevet forseglet, så stopper afgasningen af PCB. På den måde opnås igen et rent indeklima uden destruktive indgreb på bygningen.

Til dette anvender vi altid produkter, der ikke er skadelige for miljøet, og man kan nemt efterfølgende male over med almindelig maling, hvis det ønskes.

Kontakt os

Har du behov for screening af din ejendom eller bygning for at finde PCB? Kontakt os med det samme, så vi kan få en dialog om, hvor stort et omfang, der er tale om.

Ring til os
Miljøscreening