Nedrivningsfirma på Sjælland

Erfaring & ansvarlighed

MBA Miljø er dit professionelle nedrivningsfirma på Sjælland. Vi har mange års erfaring med nedrivning af bygninger, tilbygninger, ejendomme mm. Vi kan derfor være behjælpelige med at klare alle former og størrelser for nedrivningsopgaver – for både private og erhverv.

Som et ansvarligt nedrivningsfirma, er det vigtigt for os, at enhver opgave udføres til alles tilfredsstillelse, dog med fokus på miljøet. Det er vores ønske, at nedrivningen udføres med størst mulig direkte genbrug og genanvendelse af de bygningsdele, der nedrives.

Hvad skal du gøre inden nedrivningen?

Det er vigtigt at være opmærksom på, når du ønsker en eller flere bygninger og områder revet ned, at det er din pligt at sørge for, bygningen bliver tjekket for det miljø- og sundhedsskadelige stof PCB.

Du kan overveje at kombinere den lovpligtige PCB-screening af din ejendom med en generel bygningsgennemgang, hvor andre problematiske stoffer som eksempelvis asbest, bly, kviksølv og zink samtidig kan kortlægges. Dette kan vi hjælpe med hos Dansk Center for Miljøscreening.

Som bygherre er det din pligt at:

  • Få screenet din ejendom og oplyse kommunen om eventuel forekomst af PCB
  • Skriftligt at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
  • Anmelde arbejdet til kommunen senest 2 uger før nedrivningen påbegyndes
  • Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet på www.at.dk
  • Følge din kommunes anvisning for håndtering og bortskaffelse af miljøproblematisk affald

Nedrivningsfirma på Sjælland med fokus på miljøet

Hos MBA Miljø er vi forgængere for at passe godt på miljøet, mindske Co2 udslip og ikke mindst sparre de danske affaldsbjerge for mere affald.

Derfor vil vi altid have en tæt dialog med vores kunder, inden vi påbegynder en nedrivning, da der kan være byggematerialer, vi kan genanvende senere.

Det betyder, at vi som nedrivningsfirma på Sjælland sørger for at få renset det affald, der er ramt af miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Derefter skiller vi eventuelt genanvendelig affald ad, det kunne eksempelvis være en betonsøjle, for at undersøge, hvad den er lavet af mm.

Slutteligt kan vi indtænke de genanvendelige materialer ind i det nye byggeri og spare vores kunder for en masse penge.

Kontakt os

Har du brug for hjælp til nedrivning af en eller flere bygninger? Så tøv ikke med at kontakte dit nedrivningsfirma på Sjælland.

Vi kan være behjælpelige med både miljøscreening, miljøsanering og naturligvis selve nedrivningen. Med os behøver du ikke have flere ind over – vi kan klare alle opgaver.

Skriv til os
Ring til os