NEDRIVNINGSFIRMA PÅ SJÆLLAND

ERFARING & ANSVARLIGHED

MBA Miljø er dit professionelle nedbrydningsfirma på Sjælland. Vi har mange års erfaring med nedrivning af bygninger, tilbygninger, ejendomme mm. Vi kan derfor være behjælpelige med at klare alle former og størrelser for nedrivningsopgaver – for både private og erhverv.

Som et ansvarligt nedrivningsfirma, er det vigtigt for os, at enhver opgave udføres til alles tilfredsstillelse, dog med fokus på miljøet via . Det er vores ønske, at nedbrydning udføres med størst mulig direkte genbrug og genanvendelse af de bygningsdele fra et eventuelt hus, der nedrives.

HVAD SKAL DU GØRE INDEN NEDRIVNINGEN?

Det er vigtigt at være opmærksom på, når du ønsker en eller flere bygninger og områder revet ned, at det er din pligt at sørge for, bygningen bliver tjekket for det miljø- og sundhedsskadelige stof PCB.

Du kan overveje at kombinere den lovpligtige PCB-screening af din ejendom med en generel bygningsgennemgang, hvor andre problematiske stoffer som eksempelvis asbest, bly, kviksølv og zink samtidig kan kortlægges. Dette kan vi hjælpe med hos Dansk Center for Miljøscreening.

Som bygherre er det din pligt at:

  • Få screenet din ejendom og oplyse kommunen om eventuel forekomst af PCB
  • Skriftligt at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
  • Anmelde arbejdet til kommunen senest 2 uger før nedrivningen påbegyndes
  • Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet på www.at.dk
  • Følge din kommunes anvisning for håndtering og bortskaffelse af miljøproblematisk affald

NEDRIVNINGSFIRMA PÅ SJÆLLAND MED FOKUS PÅ MILJØET

Hos MBA Miljø er vi forgængere for at passe godt på miljøet, mindske Co2 udslip og ikke mindst sparre de danske affaldsbjerge for mere affald.

Derfor vil vi altid have en tæt dialog med vores kunder, inden vi påbegynder en nedrivning, da der kan være byggematerialer, vi kan genanvende senere.

Det betyder, at vi som nedrivningsfirma på Sjælland sørger for at få renset det affald, der er ramt af miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Derefter skiller vi eventuelt genanvendelig affald ad, det kunne eksempelvis være en betonsøjle, for at undersøge, hvad den er lavet af mm.

Slutteligt kan vi indtænke de genanvendelige materialer ind i det nye byggeri og spare vores kunder for en masse penge.

NEDKNUSNING

MBA Miljø er din kompetente samarbejdspartner, når det kommer til nedknusning af beton og tegl. Vi sørger for, at de knuste fragmenter efterfølgende kan genanvendes på ejendommen eller eventuel sælges som blandt andet indbygningsmateriale i veje.

Det vil ofte være efter en nedrivningsopgave, at der kan være tale om behov for nedknusning. Vi kan dog hjælpe med alle former for opgaver og ikke mindst alle størrelser på disse. Vi hjælper over hele Danmark men særligt i København, Herlev og resten af Sjælland.

FOKUS PÅ MILJØET

Hos os betyder det meget, at vi passer på miljøet, mindsker vores Co2 udslip og andet, der kan være med til, at vi ikke unødvendigt skader miljøet. Derfor går vi meget op i genanvendeligt affald, der kan bruges til enten nybyggeri, veje eller andet.

KONTAKT OS

Har du brug for hjælp til nedrivning eller nedknusning af en eller flere bygninger? Eller et spørgsmål som “Hvad koster nedrivning af hus?” Så tøv ikke med at kontakte dit nedrivningsfirma på Sjælland.

Vi kan være behjælpelige med både miljøscreening, miljøsanering og naturligvis selve nedrivningen samt priser. Med os behøver du ikke have flere ind over – vi kan klare alle opgaver. Ring til os i dag for et tilbud og en god pris.