SKIMMEL

SKIMMELSVAMPE

Skimmelsvampe er mikroskopiske svampe, som lever af at nedbryde organisk materiale. De kræver fugt for at kunne overleve og lever derfor i opfugtede bygningsdele med en relativ luftfugtighed på 70% eller derover.

Skimmelsvampe findes i naturen ude på døde blade og gamle træstammer mv. Inde i bygningerne kan skimmelsvampe leve på fødevarer og det kan være forbundet med stort ubehag eller direkte livsfare, hvis man spiser disse fødevarer.

Inde i boligerne kan skimmelsvampene være sundhedsskadelige, da de afgiver sporer, hyfefragmenter, mikropartikler og mVOC´er som er afgasningsprodukter som lugter. Bakterier i bygninger kan også afgive ildelugtende gasser mVOC´er.

Det er vigtigt, at man finder kilden til fugt, ellers kan man ikke løse problemet. Afrensning af skimmelsvamp er ikke altid nok, hvis kilden til fugt stadig er til stede i bygningen. Ved udredning af kilden bruger Dansk Center for Miljøscreening ApS derfor følgende værktøjer:

 • Termografikamera
 • Fugtmålere til beton, tegl og vægge
 • Træfugtsmålere
 • Dataloggere til måling af relativ luftfugtighed og temperatur over tid
 • Temperaturmålinger af overflader
 • Sonder til måling af relativ luftfugtighed og temperatur
 • Prober til måling af relativ luftfugtighed og temperatur over 4 dage i beton og tegl
 • Værktøj til konstruktionsundersøgelser

I undersøgelserne af bygningen bliver kun de relevante målinger udført, så kunden får et godt indblik i bygningens fugtdynamik og i de tiltag der skal til, for at få en bygning med et godt indeklima fri for skimmel- og bakterievækst.

KONTAKT OS

Har du brug for hjælp til nedrivning af en eller flere bygninger? Så tøv ikke med at kontakte dit nedrivningsfirma på Sjælland.

Vi kan være behjælpelige med både miljøscreening, miljøsanering og naturligvis selve nedrivningen. Med os behøver du ikke have flere ind over – vi kan klare alle opgaver.

HAR DU SKIMMELPROBLEMER I DIN EJENDOM?

Ofte er det første tegn på skimmelproblemer i en ejendom, at der enten er lugtgener eller plamager på vægge eller gulve mv. Men skimmelsvamp kan også sidde skjult i konstruktionen og så bliver man nødt til at bore sig ind i f.eks. væggen, for at finde den. Eller du har indeklimasymptomer og problemer med helbredet. Symptomer kan være vejrtrækningsproblemerbihulebetændelsehoste eller hudirritation mv. Det er måske endda lægen der råder dig til at få foretaget en skimmelgennemgang af din bolig eller der, hvor du arbejder. Eller du har symptomer ved ophold i ejendommen og symptomerne forsvinder, hvis du er ude at rejse. Alle disse forhold kan pege på, at din ejendom har et skimmelproblem. 

Hos MBA Miljø ApS, arbejder vi tæt sammen med eksperterne fra Dansk Center for Miljøscreening ApS, og får fundet skimmelsvampen i bygningen. Vi kigger på konstruktionstegninger, kigger på plan- og snittegninger, energi- og tilstandsrapporter samt studerer historikken i bygningen, så vi kan vejlede dig om dit skimmelproblem og udbedring.

SKIMMELPROBLEMER I BOLIGEN KAN OPSTÅ SOM FØLGE AF:

 • Opstigende grundfugt 
 • Overfladevand der render mod huset
 • Kuldebroer 
 • Vandskader
 • Manglende ventilering af det beboede areal, loft eller krybekælder
 • Manglende isolering af ydermure
 • Byggefugt
 • Mangelfuld ventilering af bygningen
 • Lækager 
 • Brud på kloakker og VVS-installationer
 • Manglende dampspærre mv.

Inde i bygningen kan skimmelsvampene gro forskellige steder:

 • På kuldebroer
 • I tekstiler
 • I møbler
 • På vægge bagved møbler
 • I loftrum på undertag og spær mv. 
 • I gulvkonstruktionen
 • I krybekælder
 • I vægge bagved utæt badeværelse
 • I soveværelset grundet for høj relativ luftfugtighed mv.

SKIMMELPROBLEMER I BOLIGEN KAN OPSTÅ SOM FØLGE AF:

Når man skal beskrive de skader der er i bygningen, så er et vigtigt at tage prøver for skimmelvækst. Her bestemmes skimmelsvampevæksten og omfang. I samarbejde med Dansk Center for Miljøscreening ApS, vil vi bruge disse prøvetagningsmetoder for skimmel:

 • Mikroskopi af byggematerialer med skimmel i
 • Dyrkningsbaserede metoder f.eks. V8 agar til identifikation af skimmelsvampearter
 • Mycometer surface prøver
 • DNA-Analyse
 • Støvprøver
 • Materialeprøver analyseres for skimmelvækst
 • Luftprøver med agar air metoden
 • Mycometer air luftprøver
 • Lugtprøver
 • Prøver for påvisning af bakterier på overflader
 • Prøver til påvisning af arter af bakterier
 • Prøver for råd/svamp og trænedbrydende insekter
 • Insektprøver mv. 

Disse prøver er alle med til at diagnosticere bygningen og at hjælpe til at bekæmpelsen af bygningens problemer bliver målrettet og effektiv. Du kan indlevere prøver til os, for et hurtigt svar, hvor prøverne skal afleveres, kan aftales på dette nummer: 70 77 77 71.