SKIMMELSANERING

HVAD ER SKIMMELSANERING?:

Når vi taler om skimmelsanering, taler vi om en metode til at afrense og fjerne skimmelsvamp, fra forurenede områder eller materialer. Skimmelsaneringen bør også forhindre at skimmel vender tilbage eller spreder sig til ikke- forurenede områder. Der er forskellige metoder til at udføre en skimmelsanering, det vigtigste at huske er dog, at metoderne altid udføres af uddannede fagfolk.

HVORDAN?:

Der er en del forskellige afrensningsmetoder, den korrekte metode til en respektiv opgave, fastslås ved en skimmelsvampundersøgelse. Man vil ofte benytte sig af en kombination af de forskellige metoder, for at sikre sig en grundig og omfattende skimmelsanering.

Det vurderes oftest ud fra flere parametre, når man skal beslutte hvilken afrensningsmetode der er den korrekte at bruge, til den respektive opgave. Det kommer f.eks. an på omfanget af skaden, placeringen af skaden i boligen/ejendommen, om der er tale om en ny eller gammel skade og hvilke materialer der skal afrenses.

HAR DU BRUG FOR SKIMMELSANERING?:

Der er flere forskellige ting der spiller ind ift. om du har brug for en skimmelsanering. Skimmelsvampe er ret karakteristiske og kan kun gro på organiske materialer. Så du ser dem f.eks. ikke gro på en radiator, men et sted skimmelsvampene godt kan lide at være, er på eksempelvis tapet. Svampesporerne vil typisk være grå, brune eller grønne.

Har du en mistanke om at du har brug for en miljøsanering, bør du kigge efter disse ting:

  • Lugtgener – er der dårlig/ubehagelig lugt?
  • Synligt vand eller vandskade
  • Løst tapet – sidder tapetet løst? eller ser du skjolder på loft eller vægge?
  • Synlig skimmel (brune, grønne eller grå pletter/plamager)

Hvis du desværre kan nikke genkendende til nogle af ovenstående udsagn, er det meget sandsynligt at vi har med skimmelsvamp at gøre og du har derfor behov for en skimmelsanering. Kontakt os hurtigst muligt og vi vil få sat gang i en skimmelsvampundersøgelse. 

Det er altid vigtigt at huske på at den generelle og mest almindelige årsag til svamp i vægge er fugt. Vær derfor særligt opmærksom på, at skimmelsvampene ikke nødvendigvis er synlige for det blotte øje.

KONTAKT OS

Hvis du har en mistanke om at du har brug for en skimmelsanering, eller blot har nogle spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte os, allerede i dag.